Industribeslag Sjögren förvärvas av Göthes Järn

Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes-koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag och säkerhet.

Industribeslag har sedan 1989 specialiserat sig på att förse tillverkare av dörrar, fönster samt fasader med kvalitetsbeslag och automatik från ledande svenska och utländska leverantörer. Företaget finns i Kungsbacka söder om Göteborg och har 11 anställda och omsätter idag knappt 60 mkr.

Göthes Järn AB grundades 1861 och är ett företag som marknadsför beslagssystem, säkerhetslösningar och teknikprodukter. Koncernen har 29 medarbetare och omsätter ca 160 mkr.

Tillväxtfokus, kundnöjdhet och ett tydligt marknadserbjudande skall lyfta den nya konstellationen Göthes Industribeslag till nya nivåer. Under en övergångsperiod kommer Göthes och Industribeslag att verka under befintliga varumärken. Arbetet med att skapa ett gemensamt affärssystem, varumärke, organisation samt företag startas upp omgående och lanseringen av den ”nya” gemensamma företaget Göthes Industribeslag planeras att ske under våren 2015.

Det finns många kulturbärare som arbetat länge inom både Göthes och Industribeslag som nu skall förenas i den nya organisationen och säkra att både Göthes och Industribeslags unika identitet finns kvar och överförs till det nya gemensamma företaget Göthes Industribeslag.

Visionen är att vara den tveklöst främsta partnern till dörr-, fönster-, fasad-, port-, grind-, och prefabhustillverkare samt relevanta snickerier med fokus på kompetens och logistik i kostnadseffektiva materialförsörjningssystem i Sverige och senare i hela Skandinavien.

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare i transaktionen och om ni önskar höra mer om försäljningen får ni gärna kontakta projektledare Tobias Lundin direkt på 0761-260 304 eller tobias.lundin@weibull.se. Anders Steén, Moll Wendén Advokatbyrå har ingått i teamet för att hantera legala frågor.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: