Jacob Lindh förvärvas av Storskogen Utveckling

Lars Weibull AB agerade rådgivare till säljarna när Storskogen förvärvade Jacob Lindh AB.

Jacob Lindh har sitt huvudkontor i Lund och är specialiserade på försäljning och byggnation av hallbyggnader med stålstomme. Bolaget grundades 2005 och levererar idag allt från oisolerade stålhallar av enklare sort till isolerade byggnader med kundunika lösningar. Företaget omsätter idag ca 70 mkr och levererar stålhallar inom framförallt tre projektområden: lantbruk, ridhusanläggningar samt affärs- och lagerlokaler.

Storskogen har den 1 oktober förvärvat majoriteten av aktierna i Jacob Lindh AB som kommer att ingå i Storskogen Utveckling AB. Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar mindre och mellanstora företag. Företagsgruppen består idag av industri- och logistikkoncernen Storskogen Industrier AB samt Storskogen Utveckling AB.

Om ni önskar mer information om transaktionen får ni gärna kontakta projektledare Daniel Pålsson direkt på 0725-459 375 eller daniel.palsson@weibull.se. Anders Malmström på Advokatfirma DLA Nordic har ingått i teamet som legal rådgivare.

© Copyright 2021 Lars Weibull AB

Språk: