Larodan Fine Chemicals förvärvas av Fredrik Lindgren och Jan Wahlström

Lars Weibull AB var rådgivare vid försäljning av Larodan Fine Chemicals AB. Bolaget grundades år 1963 och har sedan 1989 drivits av Hans Halvarson och Hans Leander. Larodan har byggt upp ett intressant produktsortiment av ca 1000 substanser inom området lipidkemi med inriktning mot forskning inom tex läkemedel, biokemi och livsmedel.

Bolaget såldes under sommaren 2013 till Jan Wahlström och Fredrik Lindgren. Jan Wahlström har en bakgrund inom organisk kemi och han går in som operativ VD i bolaget. Planerna är att fortsätta utveckla, tillverka och marknadsföra substanser inom området lipidkemi för den internationella laboratoriemarknaden.

”I samarbete med våra affärspartners hoppas jag kunna hitta nya produktmöjligheter och därmed kunna få verksamheten att växa ytterligare”, säger Jan Wahlström ny VD på Larodan.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: