Malmöföretaget MST Syd AB förvärvas av Räng Holding AB

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare när miljöteknikföretaget MST Syd AB såldes till Räng Holding AB.

MST Syd AB är en kompetent aktör inom miljöteknik med konsult- och entreprenadverksamhet inom förorenad mark. Miljösaneringar är det största området med både akuta och planerade markundersökningar och saneringar. MST har södra Sverige som huvudmarknad med Skåne som naturlig bas. Marksanering, cisternrengöring, grundvattenrening och sanering av oljeutsläpp i sjöar och vattendrag är exempel på företagets kompetensområden.

De tidigare ägarna Hans och Tony kommer att arbeta vidare i bolaget med Leif Olsson som ny VD och ägare.

Om ni önskar mer info om transaktionen får ni gärna kontakta projektledare Ola Flodin. Martin Morén Jönsson på Moll Wendén Advokatbyrå har ingått i teamet för att hantera legala frågor.

© Copyright 2021 Lars Weibull AB