Medexa Diagnostisk Service förvärvas av Indutrade

Lars Weibull AB var rådgivare vid försäljning av Limhamnsbaserade Medexa Diagnostisk Service AB. Bolaget grundades 1990 av Roger Hansson och är ett välkänt och framstående bolag inom högteknologisk sjukvård.

Bolaget bedriver verksamhet inom primärt förlossningsvård och ultraljud och har en årsomsättning om cirka 25 mkr. Medexa är verksamma inom två affärsområden; centralövervakningssystemet MILOU och agenturverksamhet. Centralövervakningssystemet MILOU är ett prisat och egenutvecklat it-stöd för övervakning av förlossningar. Kunder är huvudsakligen landsting och privata kliniker.

Indutrade har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Medexa Diagnostisk Service AB. Tillträdet var den 8:e oktober och bolaget kommer att ingå i Indutrades affärsområde Industrial Components. Sedan 2008 har Indutrades segment inom medicinteknik utvecklats från en årsomsättning om cirka 60 mkr till cirka 400 mkr.

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare och om ni önskar höra mer om försäljningen får ni gärna kontakta VD och Projektledare Tobias Lundin direkt på 0761-260 304 eller tobias.lundin@weibull.se. Anders Steen, Moll Wendén Advokatbyrå har ingått i teamet för att hantera legala frågor.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: