NetNordic förvärvar Efftel

NetNordic förvärvar Efftel

”Vi är mycket nöjda med att förstärka vår totala portfölj inom kommunikationslösningar genom förvärv av Efftel AB. NetNordic förstärker med detta uppköp erbjudandet av cloudtjänster inom telekom och understödjer samtidigt ambitionen om att ta en ledande position på den svenska marknaden.”, säger koncernchef Jarl Øverby i NetNordic Group.

Den svenska marknaden har kommit långt i användandet av cloudbaserade telefonitjänster och NetNordic har önskat att komplettera sin lösnings-och tjänsteportfölj. Efftel har en stolt historia, en solid teknisk plattform och kommer att passa väl in i en större koncern som ger ytterligare utrymme för investeringar och trygghet för kunderna.

NetNordic Är en nordisk systemintegratör som är specialiserade på lösningar och tjänster inom nätverk, kommunikation och säkerhet. Som «Best Companion» ska NetNordic bidra till att realisera kundens affärsverksamhet genom effektiva lösningar och tjänster inom kommunikation. NetNordic har huvudkontor i Oslo. Den proformaberäknade omsättningen 2017 uppskattas till ca 1 miljard. Efter förvärvet har NetNordic ca 300 medarbetare och 12 kontor i Norden, fördelat på dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland.
Läs mer på www.netnordic.se

Efftel Erbjuder cloudbaserade telefoni- och kommunikationstjänster till företagsmarknaden med Sverige som utgångspunkt. Efftel har varit verksamma på den svenska marknaden sedan 2004 och har en stabil teknisk plattform som ger förutsättningar för tillväxt och skalbarhet. Efftel har 12 medarbetare och omsätter ca 20 miljoner SEK.
Läs mer på www.efftel.com

För mer information, kontakta gärna projektledare Ola Weibull på 076-126 03 07.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: