Onrox förvärvas av Midway Holding

Onrox utvecklar, producerar och marknadsför industriell elektronik.

Bolaget, som bildades 1984 och ligger i Malmö, har haft en stadig tillväxt och omsatte vid försäljningstillfället 80 Mkr. Midway är ett konglomerat, bestående av mindre och medelstora företag, uppdelat i segmenten teknikföretag, handelsföretag och kapitalförvaltning. Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare i affären.

© Copyright 2021 Lars Weibull AB