Optonyx AB förvärvas av Hugo Tillquist AB

Lars Weibull AB agerade rådgivare till säljarna när Hugo Tillquist AB förvärvade samtliga aktier i Optonyx AB.

Optonyx är en distributör av nischade industrikomponenter och subsystem med högt teknikinnehåll inom fotonikområdet. Bolaget representerar världsledande leverantörer såsom WZW Optic, Lasos, Semrock och Carl Zeiss Spectroscopy och adderar värde genom kompetent rådgivning och support med hög teknisk kompetens. Verksamheten bedrivs i hela Norden och har ett starkt fokus på OEM-affärer samt skräddarsydda lösningar och komponenter.

De två grundarna Per Almberg och Urban Konradsson Botes kommer att fortsätta i bolaget, och Optonyx kommer att leva vidare som varumärke och dotterbolag inom Hugo Tillquist-koncernen. Förvärvet innebär att köparen adderar ett nytt och attraktivt produktområde som ett kompletterande erbjudande till existerande och nya kunder, samt medför betydande synergier.

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare i transaktionen och om ni önskar mer information om får ni gärna kontakta partner Ola Weibull, +46 (0)76 – 126 03 07. Anders Malmström och Hanna Myhrman på DLA Piper Advokatbyrå har ingått i teamet för att hantera legala frågor.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: