RF Partner & Ranatec Instrument förvärvas av OEM International

Lars Weibull AB var säljarens rådgivare när OEM International förvärvade RF Partner AB med dotterbolag Ranatec Instrument AB.

RF Partner och Ranatec, med huvudkontor i Mölndal, omsätter tillsammans ca 18 mkr och utvecklar och marknadsför komponenter för radioapplikationer, system för radarövervakning samt testsystem för antenner.

OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 34 rörelsedrivande enheter i 14 länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter och system för industriell automation.

– ”RF Partner AB med dotterbolaget Ranatec Instrument AB är välskötta bolag med produkter och lösningar som kompletterar Flexitron ABs sortiment, som är ett av OEM koncernens dotterbolag. RF Partner AB och Flexitron AB kommer successivt att fördjupa samverkan för att nyttja synergier och utveckla kunderbjudandet”, kommenterar Jörgen Zahlin, VD och koncernchef för OEM International.

Om ni önskar mer information om transaktionen är ni välkomna att kontakta projektledare Daniel Pålsson direkt på 0725-459375 eller daniel.palsson@weibull.se. Anders Steén på Moll Wendén Advokatbyrå har ingått i teamet för att hantera legala frågor.

© Copyright 2021 Lars Weibull AB