Rörman i Svedala AB förvärvas av Instalco Instressenter AB

Lars Weibull AB agerade säljarnas rådgivare när Instalco förvärvade samtliga aktier i Rörman i Svedala AB (med tillträde 1:a okt 2018).

Instalco
Instalco, ett nordiskt ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri, stärker sin position på den skånska marknaden genom förvärvet. De driver sin verksamhet genom ett 45-tal lokalt ledande företag med lång erfarenhet i branschen och med stöd från en liten central organisation. Instalco har 2 000 medarbetare och omsätter nära 4 miljarder.

Rörman i Svedala AB
Rörman med stark lokalförankring är baserat i Svedala, utanför Malmö och har idag 15 anställda. De erbjuder specialistkompetens inom vvs samtidigt som de har bred kunskap inom området. Bolaget har funnits sedan 1979 och arbetar bland annat med installationer av värmepumpar för bergvärme, värmepannor, luft- och vattenvärmepumpar.

Pressmeddelande: http://news.cision.com/se/instalco/r/instalco-vaxer-i-skane,c2632538

För mer information om transaktionen kontakta gärna projektledare Tobias Lundin på 0761 26 03 04. Martin Morén Jönsson på Moll Wendén Advokatbyrå har ingått i teamet för att hantera legala frågor.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: