SEBAB förvärvas av Harju Elekter

Den 12 december 2017 signerade estniska Harju Elekter ett avtal om att förvärva samtliga aktier i SEBAB AB med dotterbolaget Grytek AB. Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare i transaktionen.

Harju Elekter Group är idag en av de största tillverkarna av utrustning inom elkraft och eldistribution i Östersjöområdet. Gruppen har över 500 anställda och koncernens intäkter på 9 månader 2017 uppgick till 74 miljoner euro.  Harju Elekter är noterade på Nasdaq Tallinn och har huvudkontor i Keila, Estland. Koncernen har varit verksam på den svenska marknaden sedan 2010 och har levererat substationer och automationslösningar till svensk industri.  Med förvärvet av SEBAB och Grytek har gruppen nu totalt 9 helägda dotterbolag och verksamhet i Estland, Finland, Litauen och Sverige.

SEBAB är ett marknads- och ingenjörsföretag som tillhandahåller ett produktprogram inom elkraft och eldistribution. Företaget är en större aktör i Skandinavien inom elkraft och infrastrukturlösningar och har lång erfarenhet av att leverera nyckelfärdiga lösningar inom hög-, mellan- och lågspänningsegmentet. Huvudkontoret ligger i Malmö med försäljning, produktion, lager samt serviceenhet. Koncernen omsatte cirka 120 mkr år 2016.

Transaktionspriset för båda bolagen uppgick till 36 mkr varav 30,1 mkr kommer betalas på tillträdesdagen den 8:e januari 2018. SEBAB och Grytek kommer initialt att behålla sina namn och varumärken och vara verksamma som helägda dotterbolag inom Harju Elekter Group. Andres Allikmäe, Tiit Atso och Thomas Andersson har utsetts till ledamöter i styrelsen för SEBAB och Grytek. Thomas Andersson kommer att fortsätta som VD i båda bolagen.

Om ni önskar mer information om transaktionen får ni gärna kontakta projektledare Ola Flodin, +46 (0)73 – 43 545 09. Martin Morén Jönsson på Moll Wendén Advokatbyrå har ingått i teamet för att hantera legala frågor.

© Copyright 2021 Lars Weibull AB