Svarvmekano förvärvas av Fredrik Gordon, Håkan Nirfelt & Falkess

Svarvmekano i Malmö AB åtar sig kvalificerade beställningsarbeten med fokus på kvalitet, precision och snäva toleranser företrädesvis i rostfritt material. Verksamheten bedrivs i Malmö i en modern maskinpark inom fräsning, svarvning, håltagning, kuggbearbetning och slipning. Kunderna är både stora och små, lokala som värdsledande inom sin nisch, och bolaget omsätter idag cirka 30 mkr med 16 anställda.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: