Teddykompaniet i Båstad förvärvas av Baby Invest i Malmö

Teddykompaniets i Båstad AB är ett välkänt och mycket framgångsrikt företag vars affärsidé är att designa och tillverka mjuka djur. Det grundades för 20 år sedan av familjen Raili, Anna & Daniel Norling och har idag utvecklats till en av de ledande aktörerna i branschen. Hög kvalitet, unik design och ett kompromisslöst krav på säkerheten har alltid varit ledord i verksamheten. Företaget har mottagit flera utmärkelser och dess starka varumärken i form av bl.a. Diinglisar® har gett en trygghet till minstingarna sedan år tillbaka och skall så göra i generationer framöver. Teddykompaniet omsatte ca 55 mkr år 2013.

Baby Invest är samlingsnamnet på ett privatägt företag med Erik Andersson som huvudägare och barndomsvännen Roger Björklund som delägare. I gruppen ingår:

  • Nasalprodukter Sverige AB – Näsfrida snorsug
  • DiProServa Medical AB – Pysventilen Windi
  • Bo Ohlsson i Tomelilla AB – Diversehandel och utflyktsmål
  • Engelbrektsboden AB – Klädbutiker

Baby Invest kännetecknas av ett mycket långsiktigt ägande, finansiell styrka, decentraliserad styrning och en stark entreprenöriell anda. Baby Invest i Malmö AB omsatte ca 250 mkr år 2013.

Familjen Norling känner en stor trygghet i att stafettpinnen till dess skapelse nu har växlats över från ett familjeägt företag till ett annat. Nyckelpersonerna Anna & Daniel arbetar vidare i företaget och Raili fortsätter som VD tills en efterträdare har utsetts. Erik & Roger ser med glädje fram emot att i sin ägarroll axla manteln och fortsätta att göra tillvaron lite trevligare för alla världens barn.

Om ni önskar höra mer om försäljningen får ni gärna kontakta VD och projektledare Tobias Lundin direkt på 0761-260 304 eller tobias.lundin@weibull.se. Anders Steén, Moll Wendén Advokatbyrå har ingått i teamet för att hantera legala frågor.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: