Thermod förvärvas av Lagercrantz Group

Lagercrantz Group AB förvärvar Thermod AB och det polska bolaget Ampol Serwis Sp.zo.o med tillhörande dotterbolag Thermod Polska Sp.zo.o (Thermod). Thermod är ett av de marknadsledande företagen inom nischade innerdörrar i glasfiberarmerat plastlaminat. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer dörrar med lång livslängd och med hög kvalitet, främst för kyl- och frysrum eller andra miljöer med höga krav på hygien eller fukttålighet. Försäljningen sker främst i Sverige (60%), Polen (30%) och i övrigt norra Europa (10%). Kunderna återfinns huvudsakligen inom livsmedelsproduktion, matvarubutiker, storkök, sjukhus samt simhallar. Thermod omsätter c:a 55 MSEK med god lönsamhet.

Under försäljningsprocessen utkristalliserades Lagercrantz Group AB som en ypperlig framtida ägare. Koncernens bolag levererar specialiserade produkter och lösningar till andra företag (B2B) och flera av bolagen är marknadsledande i sin nisch. Lagercrantz är verksamt i åtta länder i Nordeuropa och i Kina. Koncernen har omkring 800 anställda och omsätter c:a 2 300 MSEK. Division Niche Products är koncernens nya division från och med april 2012. Här kommer ett antal intressanta marknadspositioner att byggas upp genom förvärv av i första hand lönsamma bolag med stark marknadsställning inom intressanta nischer och med ett stort inslag av egna produkter.

”Thermod är ett produktbolag med marknadsledande position i sin nisch i Sverige och med en stark position också i Polen. Verksamheten har under flera år visat en stark utveckling och som ny ägare är avsikten att fortsätta satsningen på specialdörrar i Norden och Polen. Thermod blir det femte nischinriktade produktbolaget i uppbyggnaden av vår nya division Niche Products” kommenterar Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group.

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: