Tojos Plast förvärvas av Prototal Industries

Den 26 juni blev det klart att Prototal Industries förvärvar 100% av aktierna i Malmöbaserade Tojos Plast.

Tojos Plast är en kvalitativ och erfaren tillverkare av formsprutade plastdetaljer som grundades i Malmö redan på 50-talet. Företaget har en modern och högautomatiserad maskinpark samtidigt som man är certifierad för produktion av produkter inom medicinteknik och livsmedelsindustrin. Kunderna återfinns inom många olika branscher såsom medicinteknik, livsmedelsemballage, maskintillverkning, möbelindustri, storköksutrustning mm. Tojos Plast har ca 10 anställda och omsätter runt 40 mkr.

Prototal är en leverantör inom 3D-print, gjutning och formsprutning för tillverkning av prototyper och produkter av olika plastkomponenter. Grunden till Prototal lades inom Electrolux, som var först i Europa med en 3D-printer redan 1988. Prototal har en bred kundbas, från mindre start-ups till stora nordiska industribolag inom en rad olika branscher, bland andra medicinteknik, fordon, flygteknik och industriella maskiner.

Innan förvärvet hade Prototal 175 medarbetare och fyra produktionsanläggningar i Norden: Jönköping, Ystad, Götene och Levanger. Huvudkontoret ligger i Jönköping och bolaget har också ett säljkontor i Oslo. År 2019 omsatte bolaget ca 280 mkr. Prototal ägs av Wilron Holding och Nalka Invest.

Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare i transaktionen och om ni önskar mer information är ni välkomna att kontakta Tobias Lundin direkt. Henric Stråth på Moll Wendén Advokatbyrå har varit en del av teamet för att hantera legala frågor.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: