Elkraftsbyggarna förvärvas av Kraftringen

Elkraftsbyggarna förvärvas av Kraftringen

Kraftringen bildar en ny stark aktör på entreprenadmarknaden genom förvärvet av Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB. Weibull M&A agerade rådgivare till säljarna, Kryss Invest AB. Affären innebär att det bildas en stark aktör på entreprenadmarknaden i Sydsverige som bidrar till ökad konkurrens.

Elkraftsbyggarna (EKB) bildades 1999 och arbetar idag med entreprenader och service inom distributions-, region-, transmissionsnät och ställverk. EKB har vid förvärvstillfället ca 50 anställda och är ett företag som upplever kraftig tillväxt inom en intressant bransch.

Kraftringens är ett energibolag med visionen att skapa energi för framtida generationer. Med klimatsmarta transportlösningar, trygga elleveranser, hög fiberaccess, satsning på förnybar och närproducerad energi, samt utvecklingen av hållbara städer skapar Kraftringen livskvalitet i regionen. Som en del av Kraftringen Energi, levererar Kraftringen Service AB tillsammans med medvetna kunder och samarbetspartners tekniska tjänster inom el, energi och kommunikation som bidrar till utvecklingen av det hållbara samhället. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har ca 300 000 energikunder och runt 400 medarbetare.

Genom förvärvet av Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB stärker Kraftringen sin marknadsposition inom entreprenadverksamheten och blir nummer två i Sydsverige. Med etableringar i Eslöv, Lund, Klippan, Helsingborg, Gislaved, Torsås, Växjö, Falkenberg och Ösmo, förstärker Kraftringen sin marknadsnärvaro i Sydsverige.

Med förvärvet kommer Kraftringens entreprenadverksamhet ha cirka 165 medarbetare och en omsättning på cirka 500 miljoner kronor. Kraftringen kommer vara verksam inom teknikområdena elkraft, offentlig belysning, laddinfrastruktur och solcellslösningar.

– Konkurrensen på entreprenadmarknaden är hård och det är avgörande att nå stora volymer för att vara kostnadseffektiv. Genom att EKB säljs till en stabil ägare, skapas med Kraftringen en aktör som säkrar sin framtida konkurrenskraft vilket också ger ökad trygghet för medarbetarna, säger Stefan Svensson, vd för Kryss Invest.

– EKB är ett mycket välskött bolag som är framgångsrikt på sin geografiska marknad. Kraftringen och EKB kompletterar varandra avseende kompetens och geografisk närvaro. Jag ser fram emot att tillsammans med EKB leverera konkurrenskraftiga lösningar till gagn för våra kunder och samarbetspartners, säger Mats Didriksson, Affärsområdeschef Energi inom Kraftringen.