ES-Konsult Energi och Säkerhet AB förvärvas av ÅF

ES Konsult

ES-Konsult förvärvas av ÅF

Vi var säljarnas rådgivare när ÅF AB förvärvade ES-Konsult Energi och Säkerhet AB.

ÅF förvärvar 100 procent av aktierna i ES-KONSULT Energi och Säkerhet AB med 70 MSEK i omsättning. Förvärvet innebär att ÅF förstärker erbjudandet mot kunder inom kärnkraftsindustrin i Sverige och internationellt.

ES-Konsult erbjuder experttjänster till Svenska och internationella kärnkraftskunder inom områden som Säkerhetsanalys, Säkerhetsredovisning, Human Factors, Utbildning och Projektledning. Vattenfall, OKG samt SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB), SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) och KSU (Kärnsäkerhet och Utbildning) är exempel på kunder till ES. Bolaget har 56 medarbetare och kontor i Stockholm och Göteborg. Under 2013 omsatte ES cirka 70 MSEK med god lönsamhet.

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utveckling av produkter och IT-system. ÅF har idag över 7 000 medarbetare. Företaget har kunder och verksamhet över hela världen, men basen finns i Europa.

ÅF har innan förvärvet över 500 konsulter och experter verksamma hos kärnkraftskunder i Sverige och internationellt. ÅF och ES har samarbetat framgångsrikt genom åren, bland annat på Ringhals, inom ÅF Nuclear Academy samt inom projekt för ny kärnkraft i Brasilien.

”Experterna, verksamma som konsulter inom ES, har en unik kompetens inom bland annat kärnteknisk säkerhet, lång erfarenhet från kärnkraftsindustrin och är mycket uppskattade hos kunderna. I och med samgåendet med ES breddar vi vårt erbjudande och förstärker ytterligare vår expertkompetens till exempel inom decommissioning”, säger Per Magnusson chef för ÅFs division Industry.

Ola Weibull Komp

Kontaktperson

Ola Weibull

Partner

+46 (0)76-12 60 307 ola.weibull@weibull.se