Göteborgs List & Träindustrier förvärvas av Herrljunga Träindustri

Göteborgs List & Träindustrier förvärvas av Herrljunga Träindustri

Göteborgs List & Träindustrier AB (GLT) och Herrljunga Träindustri AB går samman under ny gemensam ägare. Genom en strukturaffär skapas en livskraftig och stabil aktör i Skandinavien inom ommantling, massiva lister och inredningskomponenter. Köparen av företagen är industrimannen Carl Rietz som har en gedigen industriell erfarenhet av strukturaffärer och vana att bygga nya organisationer. Det formella tillträdet var den 1 juni 2015.

Carl Rietz förvärvar samtliga aktier i Herrljunga Träindustri AB som i sin tur, genom en inkråmsaffär, förvärvar verksamheten i GLT. Under 2015 kommer maskiner och produktion hos GLT att stegvis flyttas över till Herrljungas faciliteter. Investeringar görs i Herrljunga för att klara av den ökade produktionskapaciteten och den breddade produktportföljen som sammanslagningen medför. Eftersom GLT idag har en mycket stor maskinpark planeras genomförandet av flytten att kunna ske med minimal påverkan gentemot kunderna. I dagsläget arbetar ett tjugotal personer på Herrljunga Träindustri, medan GLT har ett trettiotal anställda i Göteborg som nu erbjuds arbete på fabriken i Herrljunga.

Den sammanslagna verksamheten kommer att kunna erbjuda en unik kombination av stor kapacitet och flexibilitet. GLT har en historia, erfarenhet och maskinpark som erbjuder mycket goda möjligheter att effektivt kunna producera stora serier av olika mantlade och massiva produkter.

Herrljunga har mångårig erfarenhet av att med hög kvalitet kunna leverera; korta serier av mantlade profiler och komplexa produkter med hög grad av efterbearbetning. Utöver detta har Herrljunga investerat i en, för den skandinaviska marknaden unik, produktionslina som kan erbjuda mantling av skivor med en bredd upp till 1220 mm. Bolaget ser med tillförsikt fram emot att tillsammans med befintliga och nya kunder arbeta fram de nya produktlösningar som denna bredmantling öppnar dörrarna till.

– ”Målsättningen med sammanslagningen av verksamheterna är att vi kan erbjuda våra kunder ett ännu bredare produktutbud med den erkänt höga kvalitet och leveransprecision som GLT och Herrljunga Träindustri är kända för”, säger Carl Rietz.