Ytterman Projekt AB förvärvas av Sustend AB

Lars Weibull AB var rådgivare till Ytterman Projekt när de förvärvades av Sustend AB. Samgåendet innebär att Sustend kompletterar och stärker sin verksamhet i Stockholmsregionen.

Sustend startades 2009 och är ett snabbväxande konsultbolag. Idag erbjuder de tjänster inom fastighetsutveckling, projekt- och projekteringsledning, besiktningar och underhållsplanering. Sustend har kontor i ett flertal av södra Sveriges större städer. Från 2019 har Sustend växt från 20 msek i omsättning till 90 msek i år.

Ytterman Projekt som är ett Stockholmsbaserat bolag har varit verksamma i snart 20 år och är specialiserade på alla delar av byggprocessen, från förstudier och programskede till projektering, upphandling och produktion. Genom förvärvet av Ytterman stärker Sustend ytterligare sin verksamhet i huvudstadsregionen.

© Copyright 2023 Lars Weibull AB

Språk: