apple pay casino

Ledande rådgivare i medelstora företagstransaktioner

Vår verksamhet

Lars Weibull AB är en av Sveriges mest anlitade M&A-rådgivare för medelstora företagsaffärer. Våra kunder är främst entreprenörer och familjeägda bolag men även industrikoncerner och Private Equity aktörer. Våra transaktioner sker oftast i värdeintervallet 20-500 miljoner kronor. Ett stort antal av våra affärer görs med utländska intressenter genom ett internationellt målgruppsval alternativt samarbete med partners i vårt internationella nätverk Geneva Group International.

Familjeföretag grundat 1975

Vår historia började 1975 då Lars Weibull kom hem till Sverige för att starta sin egen firma efter att ha arbetat på Svenska Handelskammaren i Paris under ett antal år. Företaget hade då affärsidén att hjälpa svenska företag in på den franska marknaden. Bolaget, som specialiserade sig inom området internationell marknadsutveckling var under 80- och 90-talet den största privata aktören inom detta segment i Sverige och genomförde årligen drygt 100 utlandsetableringar. Som ett naturligt nästa steg började firman år 2000 med företagsöverlåtelser mot samma kundsegment. Den väldokumenterade metodik som användes för att finna rätt samarbetspartner internationellt utvecklades för att även hitta rätt köpare eller säljare till företag. Parallellt med det arbetet förstärktes organisationen med erfarna medarbetare inom projektledning, DD och förvärvsekonomi. Samtidigt etablerades ett kompetent nätverk inom transaktionsjuridik, revision och finansiering. Sedan 2000 har  företaget genomfört drygt 350 företagsaffärer i det så kallade medelstora segmentet med företag i omsättningsintervallet 25 mkr till 750 mkr och är idag en av Sveriges mest erfarna företagsrådgivare inom företagstransaktioner.

Bred branscherfarenhet

Från drygt 350 företagstransaktioner de senaste 20 åren har Lars Weibull AB väldigt bred branscherfarenhet. Nedan är de 6 branscher som vi har mest erfarenhet inom.

© Copyright 2021 Lars Weibull AB