Degea AB förvärvas av Aderian Group

Degea Omslagsbild 720X480

Degea förvärvas av Aderian

Weibull M&A var rådgivare till Degea när de förvärvades av Aderian

Aderian Group med dotterbolaget Aderian Stockholm, backade av Adelis Equity, förvärvar IT-företaget Degea som har en stark lokal närvaro i Stockholm. Förvärvet stärker Aderians position inom IT-branschen.

Aderian Stockholm har över 15 års erfarenhet av att stödja små och medelstora organisationers medarbetare och IT-miljöer med stort fokus på IT-säkerhet. Förvärvet av Degea kommer bidra med att Aderian Stockholm utökar sin kompetens och förmåga att hjälpa sina kunder i Stockholmsregionen.

Degea är känd för sitt starka fokus på IT-säkerhet och deras strategi för att öka IT-motståndskraften genom robusta lösningar och proaktivt agerande, vilket överensstämmer med Aderian Stockholms målsättningar. Degea består av 15 medarbetare och har bred erfarenhet inom flexibla och säkra infrastrukturtjänster och driftlösningar med hög kundnöjdhet.

Citat från Artur Viira, VD Aderian Stockholm: "Genom det här förvärvet får vi en kompetent partner som kompletterar oss och gör att vi stärker vår närvaro I Stockholmregionen. Jag ser stora möjligheter inom Degea för oss att bredda vår kompetens och erbjudande till både våra befintliga och Degeas kunder, och det ska bli trevligt att lära känna både medarbetare och nya kunder för att tillsammans se hur vi kan addera mervärde till varandra."

Citat från Erik Dannstedt, VD för Degea: "Jag är väldigt glad över detta naturliga steg i Degeas tillväxt. Vi har länge känt att vi behöver ingå i ett större sammanhang för att växa och kunna erbjuda mer värde till nya och befintliga kunder samt medarbetare. Det är glädjande att kunna addera nya tjänster samtidigt som vi stärker vår närvaro på fler platser i landet."

Citat från Christian Dempe, VD/Koncernchef Aderian Group: "Det är såklart väldigt kul att vi stärker vår närvaro I Stockholmregionen vilket vi ser stora fördelar med. Vi kommer att fortsätta växa med bolag som passar in i gruppens struktur och strategi. Lokal kännedom, mångårig branscherfarenhet och specialistkompetens är gemensamma nämnare som vi tittar på. Att vi dessutom gör förvärv genom våra befintliga bolag för att stärka befintliga regioner är något vi ser positivt."

Om Aderian:
Aderian digitaliserar mindre och medelstora företag i Norden genom säkra och hållbara IT-lösningar som adderar konkurrenskraft för kunderna. 

Gruppen består av tretton lokalt ledande bolag som tillsammans erbjuder heltäckande tjänster inom IT- och applikationsdrift, infrastruktur, molntjänster, säkerhet och digitalisering.

Aderian Group utgörs av Aderian Stockholm, Aderian Göteborg Syd, Aktiv IT, Canmer Data, CC IT, CoreIT, Degea, DNS IT, Kullander, Navet, Security Solution, Square Moon och Zelly.

Gruppen har drygt 390 medarbetare och en samlad omsättning om cirka 960MSEK.

Aderian är backade av Private Equity bolaget Adelis Equity.

www.aderian.se

www.degea.se

Ola Weibull Komp

Kontaktperson

Ola Weibull

Partner

+46 (0)76-12 60 307 ola.weibull@weibull.se