apple pay casino

Vi kan företagsöverlåtelser

Företagsförsäljning

Av olika anledningar händer det att ägare vill sälja hela sitt företag. Det kan bero på både privata eller bolagsinterna omständigheter. Två vanliga anledningar till detta är till exempel att man vill göra ett generationsskifte eller att man är nöjd med hur långt man har kommit med företaget.  Här kan Lars Weibull AB hjälpa ägaren att hitta bästa möjliga lösning genom en väl utvecklad strukturerad process.

Ny majoritetsägare

Hur når man snabb tillväxt? Det är en fråga som många entreprenörer och företagare brottas med. Ofta är man rädd för att ta in externt kapital, eller så har man problem med att övertala banken. Man kanske också vill säkra hem det man har byggt upp och dela risk och uppsida framåt. Då kan ett alternativ vara att sälja en del av företaget till en finansiell aktör samtidigt som man kvarstår både operativt och som ägare. Många fondbaserade Private Equity aktörer är duktiga på att hjälpa entreprenörer att ta deras företag till nästa nivå. Lars Weibull AB har bred erfarenhet att sälja hela och delar av företag till Private Equity aktörer – utan att dela upp bolaget.

Företagsvärdering

Med gedigen erfarenhet av över 350 transaktioner erbjuder vi företagsvärderingar med stor tyngd i verklig transaktionserfarenhet.  Värderingen levereras komplett med utförligt material om hur vi har räknat och vilka faktorer som vi har tagit hänsyn till. I slutändan är dock ett bolag alltid värt det som en köpare är villig att betala, men det går att göra en bra uppskattning.

NEM-Analys

NEM är en kostnadsfri analys med fokus på värdehöjande aktiviteter för att göra ett företag mer attraktivt inför en kommande försäljning. NEM betyder enkel på danska och är en förkortning för Nettoskuld, EBIT och Multipel. Analysen riktar sig till ägare av medelstora bolag med en omsättning från 25 mkr och uppåt.

Vi utför analysen från en köpares perspektiv för att identifiera möjligheter, risker och andra faktorer som påverkar bolagets attraktionskraft på marknaden och därmed även dess värde.

© Copyright 2021 Lars Weibull AB