Matek

Matek AB förvärvas av Ambergate Invest Sverige AB

Matek AB är ett Ystadbaserat företag som importerar och levererar maskiner och verktyg till yrkesfolk inom sten- och betongindustrin. Företaget är en nischad aktör som representerar många ledande varumärken på den nordiska marknaden och erbjuder därmed ett av marknadens bredaste utbud av kvalitetsprodukter för sten- och betongbearbetning. Matek AB är en välkänd leverantör i branschen med ett mycket gott renommé bland sina kunder inom stenhuggeri, håltagning, trädgårdsanläggning, entreprenadföretag m.m.

Ambergate Invest Sverige AB är ett privatägt investmentföretag som den 1 mars förvärvade 100% av aktierna i Matek AB. Genom ett tidigare förvärv är Ambergate Invest Sverige AB även ägare till Timars Svets och Smide AB i Falkenberg.

För Matek AB kommer ägarförändringen inte att innebära några direkta förändringar då medarbetare och operativ ledning kommer fortsätta att driva företaget i samma positiva anda som tidigare.

Weibull M&A var säljarens rådgivare.

Tobias Lundin Komp

Kontaktperson

Tobias Lundin

Managing Partner

+46 (0)76-12 60 304 tobias.lundin@weibull.se