Ytterman (1)

Ytterman Projekt AB förvärvas av Sustend AB

Weibull M&A var rådgivare till Ytterman Projekt när de förvärvades av Sustend AB. Samgåendet innebär att Sustend kompletterar och stärker sin verksamhet i Stockholmsregionen.

Sustend startades 2009 och är ett snabbväxande konsultbolag. Idag erbjuder de tjänster inom fastighetsutveckling, projekt- och projekteringsledning, besiktningar och underhållsplanering. Sustend har kontor i ett flertal av södra Sveriges större städer. Från 2019 har Sustend växt från 20 msek i omsättning till 90 msek i år.

Ytterman Projekt som är ett Stockholmsbaserat bolag har varit verksamma i snart 20 år och är specialiserade på alla delar av byggprocessen, från förstudier och programskede till projektering, upphandling och produktion. Genom förvärvet av Ytterman stärker Sustend ytterligare sin verksamhet i huvudstadsregionen.

’’Vi ser mycket fram emot att få starta vår gemensamma resa. Det som snabbt blivit tydligt är att Sustend har samma filosofi och vision som Ytterman Projekt med kundnöjdhet och utveckling av kundrelationer som en central pelare’’, säger Patrik Ytterman, VD på Ytterman Projekt.

’’Ytterman Projekt är ett perfekt komplement till vår verksamhet. Det är ett bolag som under många år levererat högkvalitativa konsulttjänster till kunder på den lokala marknaden. Detta samgående ger oss nya förutsättningar att leverera ännu mer kundnytta med en starkare laguppställning än någonsin tidigare’’, säger Saidom Shahgiriev, CBO vid Sustend AB.

Ytterman arbetar idag med bland annat Castellum, SBB, Vasakronan och Fabege.

Ola Weibull Komp

Kontaktperson

Ola Weibull

Partner

+46 (0)76-12 60 307 ola.weibull@weibull.se