Malmöbaserade IT Automation förvärvas av Midroc Automation

IT

Malmöbaserade IT Automation förvärvas av Midroc Automation

Under maj månad 2021 förvärvade Midroc Automation Malmöbaserade IT Automation i Sverige AB. IT Automation är ett innovativt automationsföretag med lång erfarenhet av it- och automationslösningar för krävande tillverkningsprocesser. De har också egenutvecklade produkter för att digitalisera och effektivisera de operativa informationsflödena i produktionen. Bolaget har huvudkontor i Malmö och kunderna finns främst i Skandinavien men även i ett flertal andra länder i Europa.

Midroc Automation ingår i Midroc Europe som är en familjeägd koncern som utvecklar morgondagens samhälle och industri. Bolagen utgår från Sverige men är verksamma internationellt. 2019 omsatte koncernen ca 11 mdkr och sysselsatte 4 200 medarbetare. Midroc Automation är experter på industriell automation med kompetens inom elinstallation, kraftkonstruktion och ställverk.

IT Automation grundades 2004 och har sedan dess renodlats till att fokusera på system från ABB där man är Premium Value Provider, Preffered Supplier och har ett tätt samarbete med ABB:s utvecklingsteam.

Då IT Automation befinner sig i en tillväxtregion och har en hög teknisk kompetens inom system där Midroc Automation länge velat förstärka sig ligger förvärvet helt i linje med den framtagna strategin för Midroc Automation gällande riktning och mål framåt.

”-Förvärvet av IT Automation gör att vi ytterligare stärker vår spetskompetens på ABB:s styrsystemsprodukter. Vi gör det dessutom i en tillväxtregion med god tillgång på högutbildad personal och med en marknad som breddar vår kundbas”, säger Jonas Bergmark VD på Midroc Automation.

Magnus Funder Holmberg, grundare av IT Automation, ser fram emot att IT Automation blir en del av Midrocs organisation.

”-IT Automation har under sina 17 år tagit en position på marknaden med en tydlig profil mot industriell IT och automation baserad på ABB:s produkter. Tillsammans med Midroc Automation kan vi nu bredda och stärka vårt erbjudande till våra kunder, samt fortsätta vår expansiva utveckling”, avslutar Magnus Funder Holmberg.

OSKAR TASSO KOMP

Kontaktperson

Oskar Tasso

Partner

+46 (0)70-69 60 900 oskar.tasso@weibull.se